Konserwacja urządzeń dźwigowych

Dozór techniczny i przygotowanie do odbioru UDT

Zajmujemy się dozorem technicznym urządzeń dźwigowych oraz przygotowaniem do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

Oferujemy:

  • konserwację urządzeń dźwigowych,
  • odtwarzanie każdej dokumentacji technicznej niezbędnej do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego,
  • przygotowanie do odbioru urządzeń przez UDT

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji:

  • wciągników,
  • wciągarek,
  • suwnic,
  • żurawi stałych,
  • żurawi samojezdnych,
  • żurawi przenośnych,
  • żurawi przewoźnych.

Zapraszamy też na stronę internetową Urzędu Dozoru Technicznego. Sprawdź swój oddział, bądź na bieżąco z przepisami i informacjami.

Masz pytania o konserwację i dozór techniczny? – Skontaktuj się z nami tel. 698 894 552